Jutalék tételei

   

A jutalék elszámolás készítésének elve: az adott referens számláinak lekérdezését követően a kívánt számlákat be kell válogatni az adott jutalék elszámolásba.

Az elszámolás alapegysége a számla, de az elszámolás készítésekor csak a pénzügyileg teljesített, de még el nem számolt összeg erejéig vonható be a számla az elszámolásba. Az elszámolt összeget a program automatikusan számolja a jutalék alapból, de az elszámolónak lehetősége van ettől eltérni, az elszámolt jutalék kézi felülírásával.

 

clip0207

Jutalék elszámolás tételeinek karbantartása.

 

A képernyő két táblázatra osztott. A bal oldali táblázat (vagy felső, az elrendezés függvényében) a még el nem számolt számlákat jeleníti meg. A jobb oldali táblázat (vagy alsó, az elrendezés függvényében) az aktuális elszámolás tételeit tartalmazza.

 

Beválogató táblázat funkciói

 

Az elszámolható, de az elszámolás-ban még nem szereplő tételeket tartalmazó táblázat gyorsmenüjéből érhető el az auto-matikus beválasz-tás funkció.

 

clip0211

Bal táblázat gyorsmenü.

Ennek segítségével egy egyszerű mozdulattal beemelhető minden jutalék alappal rendelkező számla az elszámolásba.

Az innen elérhető másik lényeges funkció az éppen kiválasztott számla megtekintését segíti.

Elszámolt tételek táblázata

 

Az innen elérhető két funkció közül az egyik az éppen kiválasztott számla megtekintését se-gíti, míg a másik segítségével az elszámoló ív nyom-tatható ki.

clip0212

Jobb táblázat gyorsmenü.

 

 

A könnyebb tájékozódást és a felmerülő problémák gyorsabb megoldását segíti a jutalék alap oszlop celláinak sarkában megjelenő kis piros háromszög clip0219. Ez a háromszög a számlával kapcsolatos hibákra hívja fel a figyelmet. A cellára kattintva megjelenő súgó szöveg a további tájékoztatást a hiba mibenlétéről.

 

clip0213

Jutalék tételei: súgó szöveg.