Felhasználók és biztonság

   

Alapvető jogosultsági szintek

 

Alapvetően kétféle felhasználót különböztet meg a program: Normál felhasználót és Adminisztrátort. A Normál felhasználókat a Felhasználói fiókok funkcióval lehet karbantartani, míg az Adminisztrátor egy beépített felhasználó.

 

Adminisztrátorból csak egy van a rendszerben, és nagyon fontos kiemelni, hogy mindig, mindenhez joga van. Ugyanakkor kizárólag rendszer adminisztrációs feladatok ellátására lehet/szabad használni. Az Adminisztrátort nem lehet kitörölni, nem lehet témákat hozzárendelni, nem kapcsolható épülethez/üzlethez/bolthoz. Ennél fogva nem tud értékesíteni és számlázni sem.

 

A törzsadatok szerkesztésekor egy pajzs ikon jelzi, hogy milyen jogosultsági szint szükséges egy törzsadat karbantartásához.

 

clip0135Az adott művelet nem kíván speciális jogosultságot.
clip0136A művelethez legalább törzsadat karbantartói jogosultságra van szükség.
clip0137A piros pajzzsal jelölt funkciók csak Adminisztrátori joggal módosíthatók.

 

Adminisztrátor feladatai

 

Az Adminisztrátor feladata, hogy a rendszer beállításait elvégezze, módosítsa a kritikus törzsadatokat, vagy beállítsa a felhasználói paramétereket.

 

A felhasználókkal kapcsolatos műveleteket a Törzsadatok menüpontból lehet indítani.

 

clip0134

Felhasználói fiókok.
A rendszer felhasználóinak és azok kapcsolódó témáinak (jogosultságainak) karbantartására szolgál.

Felhasználók üzlethez rendelése.
Lehetővé teszi a felhasználók üzlethez rendelését. Minden felhasználó csak abból az üzletből értékesíthet, vagy oda tárolhat be, ahová regisztrálva van.

Bizonylatok jogosultsága.
Itt lehet megadni, hogy melyik felhasználó milyen számlát állíthat ki, milyen bizonylatokhoz van joga.

Felhasználók lekérdezései.
A felhasználó számára látható lekérdezések és statisztikák beállítására szolgál, a felhasználó oldaláról nézve.

Lekérdezések felhasználói kapcsolata.
A felhasználó lekérdezései mintájára lehet beállítani a jogokat, de a lekérdezések alapján megadva.

Felhasználói zárolások feloldása.
Esetenként előfordulhat, hogy egy művelet megszakad és annak következtében az adatbázisban az adott felhasználóhoz rendelt adat zárolások "beragadnak". Ez a funkció lehetővé teszi ezeknek a zárolásoknak a feloldását.

Felhasználói blokkolások.
Amennyiben két felhasználó feladatot végez (például számláz), akkor előfordulhat, hogy egy időben ugyanazokkal az adatokkal szeretne dolgozni (például számlaszámot kiosztani). Ilyenkor a műveletet másodikként indító felhasználónak várnia kell, amíg az előző végez. A blokkolások funkció ahhoz ad segítséget, hogy megmondja, ki blokkol kit.

 

Felhasználói fiókok adminisztrációja

 

clip0141

Új felhasználó felvitelekor négy adat megadására van lehetőség. Jelszó megadására nincs mód, az rögzítéskor meg fog egyezni a "Login név"-vel.

 

Login név
A felhasználó bejelentkezési azonosítója. Bejelentkezéskor nem számít a kis és nagybetű.

Felhasználó név
A felhasználó neve. Ez a név fog megjelenni a bizonylatokon, számlán, vagy szállítólevélen.

Vállalkozás
A lista a rendszerben nyilvántartott vállalkozásokat tartalmazza. A Standard verzióban csak egy cég adatait lehet nyilvántartani.

Szervezet
A lista a rendszerben nyilvántartott szervezeteket tartalmazza. A Standard verzióban csak egy szervezet megadására van mód.

 

clip0138

 

clip0139

A felhasználói jelszó rögtön a rögzítést követően beállítható a Jelszó megváltoztatás funkcióval, majd a Login teszt segítségével a jelszó azonnal le is tesztelhető.

 

Felhasználói jogok beállítása

 

clip0140

Az új felhasználót felvételét követő első lépés a jogok kiosztása kell, hogy legyen. Megfelelő jogosultságok nélkül sem a rendszerbe bejelentkezni, sem ott műveleteket végezni nem lehet.

 

Az elérhető jogok listája a jogosultságok fejezetben tekinthető át.

 

Kétféle módon lehet jogokat rendelni egy felhasználóhoz: csoportokon keresztül, vagy közvetlenül. Csoport felhasználóhoz rendelésével könnyen és egyszerűen lehet a felhasználó hatáskörét beállítani. Azt, hogy egy adott csoport milyen jogokat definiál, a Csoportok funkcióval lehet meghatározni.

Megadhatók a jogok közvetlenül is, a Felhasználó jogai gombra kattintva. Ekkor a megjelenő listák között jobbra - balra mozgatva a jogokat beemelhető, vagy törölhető egy adott jog a felhasználó jogai közül.

 

clip0142

 

 

 

Lásd még

Jogosultságok